تحقیق پودمان دروس عمومی و دروس رشته مدیریت خانواده

تحقیق پودمان دروس عمومی و دروس رشته مدیریت خانواده

تحقیق پودمان دروس عمومی و دروس رشته مدیریت خانواده

تحقیق پودمان دروس عمومی و دروس رشته مدیریت خانواده

تحقیق پودمان دروس عمومی و دروس رشته مدیریت خانواده کاردانی و کارشناسی

  • ۰
  • ۰
تحقیق ها و نمونه سوالات رشته مدیریت خانواده کارشناسی

برای پیدا کردن تحقیق های دیگر از منوی جستجو استفاده کنید

موضوع تحقیق

نام درس

عنوان پودمان

تحقیق بررسی فرآیند یادگیری و نگاهی به اصول اهداف تکنیکها و

فنون یادگیری پایدار

تعلیم و تربیت در خانواده

تحقیق جایگاه خانواده در تربیت جنسی فرزندان

فرصتها و چالشهای فضای مجازی و نظام تعلیم و تربیت

تربیت جنسی فرزندان

تاریخچه و اهمیت علم تعلیم و تربیت تاثیر آن در تغییر تحولات زندگی بشری

تعلیم و تربیت اسلامی در خانواده

اهمیت خودسازی در دین مبین اسلام و آثار فردی و اجتماعی خودسازی

خودسازی ، ارتباط معنوی و اجتماعی

نمونه سوالات پودمان تعلیم و تربیت در خانواده

زنان و نقش آنان در کارآفرینی

نقش خانواده در توسعه کارآفرینی

نقش خانواده در کارآفرینی زنان

بررسی نقش والدین در تربیت فرزندان کارآفرین

آماده سازی فرزندان برای آینده

حقوق خانواده

حقوق سیاسی زنان از منظر اسلام و اسناد بین المللی حقوق

نقش مشارکت شهروندان در توسعه مدیریت کلان شهری

مقایسه قوانین و مقررات قانونی حقوق شهروندی در ایران با یکی از کشورها کشور عربستان

کشور آلمان

کشور آمریکا

کشور انگلیس

بررسی عوامل موثر بر مشارکت شهر وندان در رعایت قوانین و مقررات

حقوق شهروندی

بررسی حقوق زنان ومردان در جامغه

احکام در خانواده

نمونه سوالات پودمان حقوق خانواده کارشناسی مدیریت خانواده

بررسی عوامل تاثیر گذار بر اقتصاد خانواده و روشهای کم نمودن هزینه های خانوار

تحلیل هزینه و منفعت- درس مهارتهای مشترک

اقتصاد خانواده

ویژگی عمومی نظام اقتصاد اسلامی به کاربرد قواعد فقهی در اقتصاد اسلامی

مباحث ویژه اقتصاد اسلامی

تاریخچه علم حسابداری (یا در ایران یا در جهان) و اهمیت و عوامل

اصول حسابداری

نمونه سوالات پودمان اقتصاد خانواده کارشناسی مدیریت خانواده

نقش مراکز آموزشی پیش از دبستان در ایجاد آمادگی کودکان برای ورود به نظام رسمی آموزش

بررسی نقش نظام تعلیم وتربیت در پرورش احساس مسئولیت درکودکان

روانشناسی رشد 2

روانشناسی و سلامت خانواده

مقاله درس راهنمایی ومشاوره درخانواده پودمان

راهنمایی و مشاوره در خانواده

نقش بازی در پرورش خلاقیت کودکان

تاثیر بازی های رایانه ای بر افزایش خشونت در کودکان ونوجوانان

بازی های فردی و گروهی در خانواده

تحقیق درس خانواده درمانی

بررسی عوامل موثر بر تقویت بنیان خانواده در ایران

خانواده درمانی

بررسی نقش والدین در ایجاد فضای نشاط وشادابی درخانواده

نشاط در خانواده

نمونه سوالات پودمان روانشناسی و سلامت خانواده

اصول اساسی در مسئله یابی و حل مسئله و عوامل مؤثر در کمک به تصمیم‌گیری صحیح

مهارتهای مساله یابی

مدیریت خانواده (در عصر حاضر)

عوامل مؤثر بر پیشرفت و ترقی کسب و کار و اهمیت بهره‌وری و شاخص‌های مرتبط با آن

مدیریت کسب و کار

اهمیت اصول و فنون مذاکره در مراودات اجتماعی، روش‌های اصولی و ارکان مهم آن که

اصول و فنون گفتگو و مذاکره

تاریخچه علم ارگونومی و علل پیدایش این علم، علل اهمیت آن و حیطه و گسنره علم در زندگی

مهندسی عوامل انسانی

تاریخچه ایجاد مدیریت رسانه، تعریف و علل و اهمیت تلفیق دو عامل مدیریت و رسانه در زند

مدیریت رسانه در خانواده

نمونه سوالات پودمان مدیریت خانواده در عصر حاضر

خانواده و محیط زیست

خانواده و محیط زیست

تغذیه و سلامت خانواده

تربیت بدنی و ورزش از نظر اسلام درس تربیت زیستی و بدنی پودمان تغذیه و سلامت خانواده

نقش ورزش در زندگی

تربیت زیستی و بدنی

بیماری دیابت و درمان گیاهی آن درس آشنایی با انواع بیماریها پودمان تغذیه و سلامت خانواده

آشنایی با انواع بیماری ها

الگوی تغذیه و آشپزی

تاثیر تغذیه مناسب در مبارزه با بیماریها

تحقیق نقش تغذیه بر سلامت دهان و دندان

تاثیر تغذیه در رشد و تعلیم و تربیت کودکان

الگوی تغذیه و آشپزی

الگوی تغذیه و آشپزی

نمونه سوالات پودمان تغذیه و سلامت خانواده

علل ظهور ادیان و علت آغاز و پایان رسالت پیامبران

اندیشه اسلامی 2

دروس عمومی

روند شکل گیری حوادث تاریخی در ایجاد انقلاب اسلامی سال ۵۷

درس انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی

وضعیت اجتماعی و دینی جامعه عربستان از بعثت پیامبر

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

ورزش و نقش آن بهبود بیماری ها تحقیق 1

ورزش و نقش آن بهبود بیماری ها تحقیق 2

نقش ورزش در شخصیت و سلامت

ورزش 1

حجاب و عفاف از دیدگاه قرآن

تفسیر موضوعی قرآن

نمونه سوالات پودمان دروس عمومی کارشناسی مدیریت خانواده

همسرگزینی در اندیشه دینی

تحقیق عوامل موثر بر سن ازدواج

همسرگزینی

همسرداری

6 تا تحقیق

همسرداری

تأخیر ازدواج (علل و راه کار)

خانواده و زناشویی به مثابه ی فراگرد مبادله از دید پیتر بلاو

همسرگزینی برای فرزندان

تاثیر طلاق بر کودکان

خشونت و خانواده

تحقیق مدیریت بحران و تعارض

آسیب شناسی خانوادگی اعتیاد

آسیب شناسی استفاده از ماهواره و تاثیر آن بر تضعیف بنیان خانواده

مدیریت بحران و تعارض درخانواده

نمونه سوالات پودمان همسرداری


 

  • ندیم ناظمی

آماده سازی فرزندان برای آینده

احکام در خانواده

ارتباط معنوی و اجتماعی

اصول حسابداری

اقتصاد خانواده

بازی های فردی و گروهی در خانواده

بررسی فرآیند یادگیری و نگاهی به اصول اهداف تکنیکها

تحقیق

تحقیق آماده

تحقیق احکام در خانواده

تحقیق اصول حسابداری

تحقیق اصول و فنون گفتگو و مذاکره

تحقیق اقتصاد خانواده

تحقیق بازی های فردی و گروهی در خانواده

تحقیق بررسی فرآیند یادگیری و نگاهی به اصول اهداف تکنیکها و

تحقیق تحلیل هزینه و منفعت

تحقیق تعلیم و تربیت اسلامی در خانواده

تحقیق تعلیم و تربیت در خانواده

تحقیق جایگاه خانواده در تربیت جنسی فرزندان

تحقیق خانواده درمانی

تحقیق خودسازی

تحقیق درس آماده سازی فرزندان برای آینده

تحقیق درس احکام در خانواده

تحقیق درس اصول حسابداری

تحقیق درس بازی های فردی و گروهی در خانواده

تحقیق درس تربیت جنسی فرزندان

تحقیق درس تعلیم و تربیت اسلامی در خانواده

تحقیق درس حقوق شهروندی

تحقیق درس خانواده درمانی

تحقیق درس خودسازی

تحقیق درس راهنمایی و مشاوره در خانواده

تحقیق درس روانشناسی رشد 2

تحقیق درس فنون یادگیری پایدار

تحقیق درس مباحث ویژه اقتصاد اسلامی

تحقیق درس مدیریت کسب و کار

تحقیق درس مهارتهای مساله یابی

تحقیق درس مهارتهای مشترک

تحقیق درس مهندسی عوامل انسانی

تحقیق درس نشاط در خانواده

تحقیق راهنمایی و مشاوره در خانواده

تحقیق رشته مدیریت خانواده

تحقیق رشته مدیریت خانواده کارشناسی

تحقیق روانشناسی رشد 2

تحقیق روانشناسی و سلامت خانواده

تحقیق روش درمانهای سیستمی درخانواده درمانی

تحقیق فنون یادگیری پایدار

تحقیق مباحث ویژه اقتصاد اسلامی

تحقیق مدیریت خانواده (در عصر حاضر)

تحقیق مدیریت کسب و کار

تحقیق ها و نمونه سوالات رشته مدیریت خانواده کاردانی

تحقیق ها و نمونه سوالات رشته مدیریت خانواده کارشناسی

تحقیق ها و نمونه سوالات رشته مدیریت کسب و کار

تحقیق پودمان

تحقیق پودمان اقتصاد خانواده

تحقیق پودمان امور بازاریابی

تحقیق پودمان تعلیم و تربیت در خانواده

تحقیق پودمان تغذیه و سلامت خانواده

تحقیق پودمان حقوق خانواده

تحقیق پودمان دروس عمومی

تحقیق پودمان روانشناسی و سلامت خانواده

تحقیق پودمان مدیریت خانواده (در عصر حاضر)

تحقیق پودمان همسرداری

تربیت جنسی فرزندان

جایگاه خانواده در تربیت جنسی فرزندان

حقوق خانواده

حقوق شهروندی

خانواده

دانلود تحقیق دانشگاهی

دانلود تحقیق رشته مدیریت خانواده

دانلود تحقیق علمی کاربردی

درس آماده سازی فرزندان برای آینده

درس احکام در خانواده

درس اصول حسابداری

درس اصول و فنون گفتگو و مذاکره

درس بازی های فردی و گروهی در خانواده

درس تربیت جنسی فرزندان

درس تعلیم و تربیت اسلامی در خانواده

درس حقوق شهروندی

درس خودسازی

درس راهنمایی و مشاوره در خانواده

درس روانشناسی رشد 2

درس فنون یادگیری پایدار

درس مباحث ویژه اقتصاد اسلامی

درس مدیریت کسب و کار

دروس عمومی کارشناسی مدیریت خانواده

راهنمایی و مشاوره در خانواده

رشته مدیریت خانواده

روانشناسی رشد 2

روانشناسی و سلامت خانواده

ساتب

سوالات پودمان اقتصاد خانواده

فنون یادگیری پایدار

مدیریت خانواده

مدیریت خانواده کاردانی

نشاط در خانواده

نمونه سوالات حقوق خانواده

نمونه سوالات رشته مدیریت خانواده کارشناسی

نموه سوال

پودمان حقوق خانواده

کارشناسی مدیریت خانواده

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی